Betaling

Betaling 2021:

Aalborg kommune yder tilskud til privat pasning, som i 2021 er, 6.013 kr. pr. mdr. Jeres egenbetaling i min dagpleje er 2.337 kr. pr. mdr. (12 mdr. årligt). Betalingen opkræves forud og skal være betalt, senest den sidste hverdag i måneden.

Der ydes søskende rabat, efter gældende regler.

Der gives ikke tilskud til privat pasning under barsel.

.