Idrætsdagplejer:

I 2013 deltog jeg i et 5 dages kursus ved SOSU NORD for at blive idrætsdagplejer.

Idrætsdagplejer er en dagplejer med fokus på motion, sanser og bevægelse for 0-3 årige.

Bevægelse og kropslig aktivitet har betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem, leg, bevægelse og motion kan vi være med til at udvikle aktive børn med kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer og gode indlæringsevne.

Vi laver løbende motoriske aktiviteter både ude og inde. Følgende kan nævnes:

Trille, krybe, kravle, gå, løbe, kravle op og ned (når vi skal skiftes eller sove), hoppe (vi har en hoppemadras på legeværelset), slå koldbøtter, danse, synge, gynge, gå balance, rutsje, gå på forskelligt underlag, sansesafari/forhindringsbane, bevidst om kropsdele, lytte, se, føle, tegne, lave perlekæder, puslespil, øver farver, tal og navne gennem f.eks. sang.

Alle børn er født nysgerrige og det er den voksne omkring barnet der som rollemodel skal sørge for at denne nysgerrighed stimuleres og bevares.

Nysgerrighed skaber bevægelse – bevægelse skaber læring – læring skaber bevægelse  🙂