Privat pasning

Dagplejer

 • Privat pasning er et alternativ til den kommunale dagpleje.
 • Formålet er bl.a. at give forældrene valgfrihed mht. hvem, der passer Jeres barn, samt større indflydelse.
 • Privat pasning er en pasningsordning, hvor forældrene kan få tilskud fra kommunen til at benytte den private børnepasser.
 • Private børnepassere er selvstændige og forvalter selv deres ventelister.
 • Forældre skal derfor selv henvende sig til den børnepasser, de ønsker plads hos.
 • De fleste børnepassere er godkendt til at passe 4 - 5 børn.
 • De har mulighed for at deltage i kurser og foredrag, hvilket altid foregår i deres fritid.

 

Kommunens rolle

 • Privat børnepasser og hjem er godkendt af kommunen.
 • Efter godkendelsen kommer kommunen på 2 årlige besøg - anmeldt som uanmeldt.
 • Tilsynet skal sikre, at de forhold, som de er godkendt under, overholdes.
 • Kommunen yder månedligt tilskud til forældrene. Dette anvendes som en del af betalingen.
 • Der ydes søskenderabat efter gældende regler.

 

Ved ferie og sygdom skal forældrene selv finde pasning.